ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Tüm dünyada en çok uygulanan  standartlardan biri olan ISO 14001  standardı 2015 yılında revize edilmiştir.

ISO 14001 Standardı, tüm yönetim sistemlerine ortak bir çerçeve getiren yeni yüksek seviye yapısı Annex SL’e dayandırılmıştır. Oluşturulan bu yapı sayesinde tüm yönetim sistemi standartlarında aynı tanım ve başlıklar yer almaktadır.

Yeni standart yapısının yerleşmesi ile kuruluşlar çevre yönetim sistemlerini temel iş prosesleri ile birleştirmeyi ve üst yönetimin daha etkin rol oynamasına katkı sağlanmış olacaktır.

Çevre Yönetim Sisteminin Genel tanım ve amacına bakacak olursak;

Çevre boyutlarını yönetmek,  uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesi

İle risk ve fırsatları ifade etmek için kullanılan yönetim sistemi olarak tanımlanmaktadır.

Kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen

çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Bu standard, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği amaçlanan çıktılarına erişmek için kuruluşlara şartlar belirler.