OHSAS 18001:2007

OHSAS 18001:2007

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir.

İşyerlerinde, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara iş sağlığı ve güvenliği denir. Tüm dünyada, özellikle ülkemiz gibi sanayileşme ve teknolojik gelişme aşamasındaki ülkelerde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmakta, bu sorunlar çalışanların sağlığı yanında iş verimini de etkilemektedir.

Kuruluşlar her gün artan bir şekilde çalışmalarından kaynaklanan risklerin azaltılması ve kontrolü ile ilgili ticari, yasal ve etik baskı altına girmektedirler.

İşyerinde daha sağlıklı ve güvenli şekilde yaşamamız için alınması gereken tedbirlerde her çalışanın ve yöneticinin temel sorumluluğu bulunmaktadır.

OHSAS 18001, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yönetim sisteminin gereklilikleri tanımlayan uluslararası tek standarttır.

OHSAS 18001’e uygun kurulan yönetim sistemi kapsamında, bir işyerindeki sağlık ve güvenlik riskleri tanımlanır, kaza riskleri azaltılır.

Etkin olarak uygulanan , İSG – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri, potansiyel tehliklerin belirlenmesi, yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan risklerin azaltılması konusuna sistematik bir yaklaşım getirerek firmanın amaç ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.